31.3.2023 lichý týden

nejbližší prázdniny za: 6 dní Velikonoční prázdniny

31. března

OK soutěž MŠMT ve hře na EKN - ZUŠ Sinfonie, Hluboká nad Vltavou

1. dubna

Soustředění Vox Novus 1. - 2. 4., hudebna

3. dubna

Zahájení sběru pomerančové kůry

5. dubna

Jarní koncert JF - Vox Novus, Kostel sv. Anny ČB, 19.00 hod.

6. dubna

Velikonoční prázdniny

Jarní koncert JF - Vox Novus, Kostel sv. Anny ČB, 19.00 hod.

7. dubna

Den vzdělanosti

12. dubna

Velikonoční benefiční koncert - Vox Novus, Canzona, kostel Palackého náměstí, ČB 19.00

19. dubna

Třídní koncert žáků L. Šálka - aula 17.00 hod. v aule

21. dubna

Soustředění Da Capa , aula 13.00 - 16.00 hod. v aule

24. dubna

OK Jihočeský zvonek, DDM Č. Budějovice

26. dubna

I. absolventský koncert žáků ZUŠ, aula 18.00 v aule

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Od 1.2.2023 - 31.1.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004160 s názvem „PODPORA IV“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3 707 638,- Kč

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 31.3.2023