Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021 - 2022

Ředitel ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice stanovil podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

  • 8. dubna 2021 (čtvrtek)
  • 9. dubna 2021 (pátek)

Zápis se týká dětí, které bydlí v těchto ulicích spádového obvodu: Bezdrevská, Dlouhá, Fr. Ondříčka, Hirzova, Husova tř. (jen sudá čísla od č. 106), J. Boreckého, Jizerská, J. Kolářové, Krčínova, Labská, Na Jízdárně, Otavská, Písecká, Rybniční, U Bašty, U Hvízdala, U Staré Trati, Vodňanská, České Vrbné

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021 a děti, které měly odklad školní docházky a předběžně (na žádost rodičů) i děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2021. Zapsat se mohou i děti z jiných obvodů. Přijato bude maximálně 100 žáků dle předem zveřejněných kritérií (viz příloha č.1).

K zápisu je potřeba využít portál http://zapiszscb.c-budejovice.cz. Zde je nutné vyplnit „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“. Vše je možné v době od 1. 3. do 31. 3. 2021 včetně.

Zájemci o rozšířenou výuku hudební výchovy (RVHv) musí kromě vyplnění Žádosti o přijetí kontaktovat zástupkyni ředitele pro ZUŠ V. Míkovou na e-mailu mikova@zsvltava.cz nebo na tel. 385 702 120 nebo 607 770 388.

Další postup je uveden v příloze č. 2, nabídka školy a volitelných předmětů je v příloze č. 3.

Přiložené soubory ke stažení:

školní zpravodaj / 6.dub 2021 P. Němeček

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.4.2021