Žáci 5. ročníku měli Zemi jako na dlani

V březnových dnech žáci 5. ročníku ukončili přírodovědné učivo o rozmanitosti života na planetě Zemi. Na závěr celého tematického celku navštívili vzdělávací program z nabídky CEGV Cassiopeia.

Z této uskutečněné akce si žáci 5. C zapsali krátkou zprávu. My, žáci pátého ročníku jsme se měsíci březnu zúčastnili vzdělávacího programu Země jako na dlani v CEGV Casssiopeia. Se svými spolužáky, v pracovních skupinách, jsme cestovali všemi podnebnými pásy, plnili úkoly v cestovatelském deníku a poznávali rostliny a živočichy rozmanitého světa.

Na závěr pestrého programu nás čekalo překvapení. Zhlédli jsme krátký film o krásách planety Země a uvědomili si důležitost ochrany našeho životního prostředí. Program nás bavil a přáli bychom si v dalších letech ekocentrum znovu navštívit.

školní zpravodaj / 3.kvě 2022 M. Michalovová

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 16.5.2022