Běžící češtinář doběhl na Vltavu

V polovině května jsme do naší školy pozvali Běžícího češtináře. Pro šestý, sedmý a devátý ročník si připravil popularizační přednášku

Čeština všelijak. Žákům vyprávěl o studiu bohemistiky a o češtině na sociálních sítích. Provedl je ukázkami nepovedených projevů z

různých komunikačních oblastí a s vybranými záludnostmi z oblasti gramatiky, slohu a literatury žáky seznámil formou kvízu.

Těšíme se s na další zajímavé setkání.

školní zpravodaj / 24.kvě 2022 F. Myler

Školní zpravodaj

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 3.10.2022