Vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. ročníků

Stejně jako v předchozích letech je pro žáky 8. a 9. ročníků připravena vědomostní soutěž. Účastí v ní mohou žáci získat další zajímavé informace a také mohou získat některou z cen. Zvu tedy žáky k účasti v této soutěži.

Pravidla soutěže ve všeobecných znalostech pro žáky 8. a 9. ročníků

Účast:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ul..

Termín konání:

  1. kolo: 4. 11. - 16. 11.
  2. kolo: 19. 11. - 1. 12.
  3. kolo: 2. 12. - 15. 12.
  4. kolo: 16. 12. - 4. 1.
  5. kolo 11. 1. (v případě nepříznivé epidemické situace se nekoná)

Systém soutěže, zadávání otázek:

Soutěž má 4 domácí kola a 1 kolo školní. Otázky školního kola (vždy 2 za každou oblast) obdrží od třídního učitele prostřednictvím TEAMS (aplikace ZADÁNÍ TEAMS) v zapisovatelné podobě (WORD) všichni žáci 8. a 9. ročníků včetně pravidel soutěže. Budou rovněž k dispozici v písemné podobě u třídních učitelů. Odpovědi vypracovává každý žák samostatně a řešení zasílá prostřednictvím ZADÁNÍ TEAMS v členění jednotlivých předmětů (každý předmět v samostatném souboru) zpět třídnímu učiteli. Nejzazším dnem pro odeslání odpovědí příslušného kola je poslední uvedený termín (viz výše). Soutěž je individuální, nejde o soutěž skupin. Poslední 5. kolo je školní, žáci odpovídají na otázky ve škole a nemohou používat žádnou literaturu. K účasti ve školním kole bude pozváno pouze 30 žáků s největším počtem bodů z domácích kol. Při stejném počtu bodů může být počet žáků rozšířen. Žáci na dalších místech jsou v pořadí podle dosažených bodů náhradníky.

Hodnocení:

Každá správná a úplná odpověď je hodnocena jedním bodem. V každém kole je stanoveno pořadí dle součtu získaných bodů. Vítěz (vítězové – viz níže) každého kola je odměněn. Stanovuje se i celkové pořadí podle součtu bodů za všechna kola. Při stejném počtu bodů rozhoduje větší počet bodů získaných ve školním kole. Pokud toto kritérium nerozhodne, provede se losování o pořadí za přítomnosti 2 zástupců učitelského sboru a zástupce ředitele 2. stupně (bude k dispozici online na TEAMS). postupu.

Okruhy otázek

  1. kolo - český jazyk, cizí jazyk, těl. výchova + sudoku1
  2. kolo - matematika , fyzika , hud. výchova
  3. kolo - zeměpis, dějepis, výtv. výchova + sudoku 2
  4. kolo - chemie, přírodopis, informatika
  5. kolo - všechny oblasti

Ceny

a) Vítězové (1. místo) jednotlivých školních kol obdrží knihu nebo cenu ve stejné hodnotě. Pokud se daného kola zúčastní více jak 25 žáků, budou oceněni i žáci na 2. místě. b) Žáci na 1. – 5. místě v celkovém pořadí (součet bodů ze všech kol) obdrží věcné ceny darované Unií rodičů. Pokud se soutěže zúčastní více jak 25 žáků, budou oceněni žáci na 1. - 10. místě.

Výsledky budou zveřejňovány na webových stránkách školy. Způsob předávání cen bude upřesněn podle epidemické situace a opatření pro školy s ní související. Žáci o něm budou informováni.

CENY DO SOUTĚŽE VĚNOVALA UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A ZUŠ.

Výsledky v soutěži učitelé využijí i ke klasifikaci (pouze vylepšení).

školní zpravodaj / 3.lis 2022 P. Němeček

Školní zpravodaj

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 28.1.2023