Obecné informace o škole

Organizace školního roku 2020-2021

 • školní rok od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021
 • jednotná přijímací zkouška na SŠ - obory s maturitou - 1. řádný termín 3. 5. 2021, 2. řádný termín 4. 5. 2021
 • jednotná přijímací zkouška na SŠ - pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia - 1. řádný termín 5. 5. 2021, 2. řádný termín 6. 5. 2021
 • jednotná přijímací zkouška na SŠ - všechny obory - 1. náhradní termín 2. 6. 2021, 2. náhradní termín 3. 6. 2021
 • přijímací zkoušky na SŠ - obory bez maturity od 22. 4. do 30. 4. 2021
 • talentové zkoušky na SŠ od 2. do 15. 1. 2021
 • talentové zkoušky na konzervatoře od 15. do 31. 1. 2021
 • podzimní prázdniny 29. a 30.10. 2020
 • vánoční prázdniny od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021
 • pololetní prázdniny 29. 1. 2021
 • jarní prázdniny od 15. 2. do 21. 2. 2021
 • velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
 • zápis do 1. tříd 8. a 9. 4. 2021
 • ředitelské volno 16. 11. 2020 - zrušeno
 • kalendář prázdnin

Vyučovací hodiny a přestávky

Vyuč. hodina Přestávka
0. 7.00 - 7.45 7.45 - 8.00
1. 8.00 - 8.45 8.45 - 8.55
2. 8.55 - 9.40 9.40 - 9.55
3. 10.00 - 10.45 10.45 - 10.55
4. 10.55 - 11.40 11.40 - 11.50
5. 11.50 - 12.35 12.35 - 12.45
6. 12.45 - 13.30 13.30 - 13.40
7. 13.40 - 14.25 14.25 - 14.35
8. 14.20 - 15.05 15.05 - 15.15
9. 15.15 - 16.00

Počty tříd a žáků

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje školu:

 • 450 žáků ZŠ na 1. stupni
 • 371 žáků ZŠ na 2. stupni
 • 310 žáků ZUŠ

Počet tříd:

 • 20 na 1. stupni
 • 16 na 2. stupni

Učební dokumenty

 • I. - IX. ročník - Školní vzdělávací program

Dotace hodin - 1.stupeň

třída1.r.2.r.3.r.4.r.5.r.
český jazyk88887
matematika45555
inf. technologie----1
prvouka223--
přírodověda---12
vlastivěda---22
hudební výchova11111
výtvarná výchova12222
pracovní činnosti11111
tělesná výchova22222
cizí jazyk--333
povinně volitelný11---
celkem2022252526

Dotace hodin - 1.stupeň - rozšířená výuka RVHv

třída1.r. RhvŠ2.r. RhvŠ3.r. RhvŠ4.r. RhvŠ5.r. RvHv
český jazyk88877
matematika45555
inf. technologie----1
prvouka222--
přírodověda---11
vlastivěda---22
hudební výchova12333
výtvarná výchova11111
pracovní činnosti11111
tělesná výchova22222
cizí jazyk--333
povinně volitelný11---
celkem2022252526

Dotace hodin - 2.stupeň

třída6.r.7.r.8.r.9.r
český jazyk4444
matematika4445
cizí jazyk3333
další cizí jazyk-222
občanská výchova1111
zeměpis2221
přírodopis22-1
vých. ke zdraví a Bi. člověka--21
dějepis2222
fyzika2222
informační technologie1111
chemie--22
hudební výchova1111
výtvarná výchova2211
pracovní činnosti1111
tělesná výchova2222
volitelné předměty1122
celkem28303232

Dotace hodin - 2.stupeň - rozšířená výuka

předmět6.r. RvHv7.r. RvHv8.r. RvHv9.r. RvHv
český jazyk4444
matematika4445
cizí jazyk3333
další cizí jazyk-222
občanská výchova1111
zeměpis2221
přírodopis22-1
vých. ke zdraví a Bi. člověka--21
dějepis2222
fyzika2222
informační technologie1111
chemie--22
hudební výchova1111
výtvarná výchova1211
pracovní činnosti1111
tělesná výchova2222
volitelné předměty2122
celkem28303232

Volitelné předměty 1. a 2. stupeň

ročníknázev předmětuskupin
1.Dovedné ruce2
1.Cvičení z anglického jazyka4
1.Český jazyk hravě1
2.Dovedné ruce2
2.Cvičení z anglického jazyka3
2.Český jazyk hravě1
6.AJ konverzace1
6.Domácnost1
6.Hudební výchova1
6.Informatika1
6.Pohybové hry - dívky1
6.Seminář z Př1
6.Seminář z Z1
7.AJ konverzace1
7.Domácnost1
7.Hudební výchova1
7.Informatika1
7.Seminář z Př1
7.Seminář z Z1
8.AJ konverzace1
8.Domácnost1
8.Hudební výchova1
8.Informatika1
8.Pohybové hry - chlapci1
8.Seminář z Př1
8.Seminář z Z1
8.Technické činnosti1
8.Cvičení z matematiky4
9.Domácnost2
9.Hudební výchova1
9.Informatika1
9.Seminář z Př1
9.Seminář z Z1
9.Cvičení z Čj4

Nepovinné předměty a kroužky na 1. stupni.

názevročníkvyučujícítermínučebna
Hudební výchovaI.Mgr. V. Míkováúterý 11.50-12.35č.96
Hudební výchovaII.Mgr. V. Míkováčtvrtek 11.50-12.35č.96
Indiv. logopedická péčeI.Mgr. S. Kořenářováčtvrtek 13.00 -14.00č.34
Pohybové hryIII.- IV.Mgr. Z. Křížovástředa 13.30-14.15Tv č.133
KeramikaIII.- V.Mgr. K. Petráchováčtvrtek 13.00-14.30č.103
NáboženstvíI.- V.J. Mendelčtvrtek 13.00-14.00č.10
Kroužek AJIII.- IV.Mgr. M. Hanzalovástředa 13.10-13.55č.51
BaseballI.- III.K. Chalupováúterý 14.00-15.00Tv č.132
CapoeiraI.- V.N. Krausstředa 15.00-16.00Tv č.131
ParkurI.-V.Starý, Hetoúterý 14.00-15.00Tv č.131
VolejbalII.-V.Mgr. T. Kolíkúterý,čtvrtek 14.15-15.00Tv č.133
Věda nás bavíII.- IV.Kohoutováúterý 14.15 - 15.15č.31
Věda nás bavíII.- IV.Červinčákovápátek 13.40 - 14.40č.31
První pomocII.- V.Mgr. T. Vačkářovástředa 13.15-14.00č.10

Nepovinné předměty na 2. stupni

stupeň název předmětu skupin
II.Keramika2- čtvrtek od 13.00 - 14.30 hod
Lepší angličtinaFlyersMgr. M. Rytychpátek 14.20-15.05
Lepší angličtinaKeyA. Engeltjespátek 14.10-15.10

ZUŠ - Hudební obor

Individuální výuka a skupinová výuka:

klavír, keyboard, housle, kytara, kontrabas, příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje, sólový zpěv

Kolektivní výuka:

přípravná hudební výuka, sborový zpěv, komorní zpěv, pěvecké sbory Piccolo, Da Capo, Canzonetta, Canzona a Vox novus

ZUŠ - Dramatický obor

přípravná dramatická výchova, dramatická průprava,dramatika a slovesnost, přednes

Kontakt

Základní škola a základní umělecká škola

Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice
telefon: 38 55 24 203
fax: 38 570 21 60

e-mail: zs@zsvltava.cz

Zřizovatel: Město České Budějovice
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00666131
DIČ: CZ 00666131

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.4.2021