Schůzka se zákonnými zástupci budoucích žáků 1. ročníků

Schůzka zákonných zástupců budoucích žáků 1. ročníků s vedením školy, učitelkami a vychovatelkami školní družiny se uskuteční dne 13. 6. 2022 od 16.30 hodin v aule školy. Přítomnost dětí je vítána.

Program:

Informace o škole, školní družině a stravování.

Seznámení s třídními učitelkami a vychovatelkami.

Seznámení s učebními plány a metodami práce v 1. ročníku.

Organizace školního roku 2022/2023.

Těšíme se na vzájemné setkání a další spolupráci.


ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 16.5.2022