Žákovský parlament:

Již 15. rokem pracuje na naší škole Školní žákovský parlament. Pravidelně se schází poslední pondělí v měsíci od 8:00 nebo dle aktuálních potřeb.

Ve svém plánu na letošní školní rok má řadu zajímavých akcí: sběrová akce na papír, Čert a Mikuláš ve škole, Vánoční jarmark, den dětí pro MŠ, soutěž ve vaření žáků 2. stupně, atd. Dále Školní žákovský parlament spolupracuje s řadou občanských sdružení a účastní se různých charitativních sbírek na pomoc nemocným nebo opuštěným dětem. Velmi aktivně spolupracuje s Ekotýmem a podílí se na organizaci mnoha aktivit zaměřených na obhajobu titulu Ekoškola – třídění odpadu, ekologické projekty ve spolupráci s CEGV Cassiopeia. Do kritérií celoroční soutěže mezi třídami 2. stupně nejsou zahrnuty jenom vyjmenované akce, ale také to, jak se žáci starají o svoji třídu, jaký mají prospěch a jak se chovají. V závěru školního roku vítězná třída dostane od p. ředitele finanční odměnu.

Složení žákovského parlamentu pro školní rok 2020/2021:

Za vedení školy: T. Kolík – zástupce ředitele pro 2. stupeň

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 4.10.2022