Základní umělecká škola

ZŠ Bezdrevská 3, České Budějovice

V hudebním oboru se vyučují tyto předměty:

přípravná hudební výchova - pro děti předškolního věku či žáky 1. tříd ZŠ, klavír, keyboard, housle, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, baryton, tuba, kytara, bicí nástroje, sólový zpěv a sborový zpěv: Piccolo (6 - 8 let), Da Capo (8 – 12 let), Canzonetta (12 – 18 let) a sbory dospělých Canzona a Vox Novus.

V literárně - dramatickém oboru se vyučují tyto předměty:

přípravná dramatická výchova – pro žáky 1. tříd ZŠ, dramatická průprava, dramatická výchova, přednes, divadelní průprava, práce s textem.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu ve školním roce 2023/2024

Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. V přijímacím řízení bude zohledněna kapacita školy a datum podání přihlášky. Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 5. 2023. Přihláška je volně dostupná na http://www.izus.cz. Po odeslání vyplněné přihlášky se žák dostaví na přijímací talentové zkoušky, o kterých budou rodiče žáků v prvním týdnu v červnu informováni mailem, který bude uveden v přihlášce.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat od 12. 6. – 15. 6. 2023 od 15.00 – 17.00 hod. v pavilonu ZUŠ, č. dveří 94.

Případný doplňující zápis bude probíhat dne 6. 9. 2023.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky. Počet přijatých žáků závisí na povolené kapacitě školy. Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy jsou následně přijati.

O přijetí a zařazení žáka ke studiu na ZUŠ jsou zákonní zástupci žáka vyrozuměni Oznámením o přijetí do přípravného studia. Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.

Obsah přijímací zkoušky:

Hudební obor

  • zpěv libovolné písně
  • zopakování zahraného tónu, rozlišení tónů (počet tónů, výška, délka, síla …)
  • opakování jednoduchých rytmických cvičení tleskáním

Literárně dramatický obor

  • mluvní dovednosti – přednes básně, říkadla

25.9.2023 L

Zlata

nejbližší prázdniny za: 3 dny Den české státnosti

27. září

Poslední možnost nákupu školního textilu

29. září

Ředitelské volno

11. října

Benefiční koncert Canzonetty pro domácí hospic Ledax, kostel ul. 28. října ČB, 17.30 hod.

19. října

Slavnostní koncert k 70. výr. založení katedry HV PF - Jihočeské divadlo ČB 19.00 hod.

21. října

Vystoupení na konferenci JCD Creed - Vox Novus, Hoch Špalíček ČB v 19.00 hod.

26. října

Podzimní prázdniny

15. listopadu

Podzimní koncert žáků ZUŠ - v 18.00 hod. v aule

11. prosince

Den otevřených dveří - vystoupení DPS Canzonetta, nádvoří školy v 17.00 hod.

14. prosince

Vánoční výchovný koncert pro MŠ - v 10.00 hod. v aule

16. prosince

Adventní koncert pro Koh-i-noor (Canzonetta, Vox Novus) - Městské divadlo Třeboň v 16.00 hod.

17. prosince

Vánoční koncert JF (Vox Novus, Canzona), kostel sv. Anny ČB - v 17.00 a v 19.00 hod.

23. prosince

Vánoční prázdniny

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 25.9.2023