Novinky z EKOŠKOLY

Ekoškola je mezinárodní program, v rámci kterého žáci snižují ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí. Vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Škola se do projektu zapojila v roce 2010.

Sdružení TEREZA vytváří programy, které učí děti zodpovědnosti a zlepšování životního prostředí v místě, kde žijí. Jedním z nich je i mezinárodní program EKOŠKOLA.

23.5.2024 L

Vladimír

nejbližší prázdniny za: 37 dní Letní prázdniny

23. května

ZUŠ Open 2024 - VIII. ročník (23. 5. - 9. 6.)

29. května

Závěrečný koncert žáků ZUŠ (8. ročník ZUŠ Open) 18.00 hod. v aule

30. května

Den dětí pro MŠ Jizerskou

3. června

Koncert žáků ZUŠ (8. ročník ZUŠ Open), konzervatoř ČB 18.00 hod.

4. června

Ročníkové zkoušky žáků ZUŠ (4. 6. - 10. 6.) v aule

6. června

Dobrodružství s technikou

10. června

Vyhlazení obce Lidice

12. června

Setkání s pohádkovými příběhy (LDO) 16.00 hod. v aule

27. června

Den památky obětí komunistického režimu

28. června

Vysvědčení 2. pololetí

29. června

Letní prázdniny

28. září

Den české státnosti

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Od 1.2.2023 - 31.1.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004160 s názvem „PODPORA IV“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3 707 638,- Kč

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 23.5.2024